امروز, پنج‌شنبه, 31 خرداد 1403
هیات رئیسه استان خوزستان
سیدسالار محمدنیا
رئیس هیات
کارشناسی ارشد
امید اژدری
نائب رئیس هیات
کارشناسی ارشد
کوروش مردانی
دبیر
دکتری
ارشاد فدایی گل افزایی
خزانه دار
کارشناسی ارشد
مهدی شفیعی
عضو هیات رئیسه
دکتری
مریم ممبینی
نائب رئیس بانوان
کارشناسی ارشد
مریم مراد اسکندری
عضو هیات رئیسه
کارشناسی ارشد
کمیته های تخصصی استان خوزستان
عاطفه محمدی
مدیر وبسایت و مسئول کمیته آمار و اطلاعات
کارشناسی ارشد
آرمان مرادی
مسئول کمیته شهرستان‌ها
دکترا
مهدی نیسی پور
مسئول کمیته آموزش
کارشناسی ارشد
مهرشاد خسروی مهر
مسئول لیگ و کمیته مسابقات
کارشناسی ارشد
محمدمهدی کرتلایی
مسئول کمیته بازرسی
کارشناسی ارشد
سید ناصر حسینی
مسئول روابط عمومی
کارشناسی ارشد