سلاح های مربوط به تفنگ و تپانچه در رشته های تیراندازی ورزشی به 3 دسته تقسیم می شوند:

1- سلاح های بادی که کالیبر آن 4.5 میلی متر است.

2- سلاح های خفیف که کالیبر آن 5.6 میلی متر است.

3- سلاح های جنگی که کالیبر آن بالای 5.6 میلی متر است.

اجزای تشکیل دهنده سلاح تپانچه بادی

اجزای تشکیل دهنده سلاح تفنگ بادی

تجهیزات

تجهیزات رشته تپانچه بادی:
کفش تیراندازی – عینک تیراندازی – بلايندر (محدود کنندة دید)- کلاه تیراندازی

تجهیزات رشته تفنگ بادی:
کت تیراندازی – شلوار تیراندازی – دستکش تیراندازی -کفش تیراندازی -سه پایه- بلايندر- کلاه تیراندازی -منشور

تجهیزات مشترک تپانچه و تفنگ بادی:
پرچم ایمنی- سلاح –  ساچمه