راه های ارتباطی

رئیس هیات

نجم جرفی

تلفن دفتر مرکزی

تلفن همراه

ایمیل

آدرس و کد پستی

هویزه- خیابان امام رضا(ع)-اداره ورزش و جوانان-مجموعه ورزشی شهدا-سالن تیراندازی - کد پستی: 6445110023

آخرین مطالب و خبر های شهرستان هویزه