راه های ارتباطی

رئیس هیات

حامد حاجی پور

تلفن همراه

آدرس و کد پستی

شهرستان لالی- انتهای خیابان تختی-مجموعه ورزشی شهدا- سالن ورزشی شهدا- کد پستی: 6494143116

آخرین مطالب و خبر های شهرستان لالی