امروز, دوشنبه, 14 اسفند 1402

قهرمانی تیم تیراندازی پیشکسوتان سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

قهرمانی تیم تیراندازی پیشکسوتان سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر در مسابقات پیشکسوتان صنایع پتروشیمی کشور
04 آبان 1402
قهرمانی تیم تیراندازی پیشکسوتان سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، تیم تیراندازی پیشکسوتان سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر موفق شد مقام قهرمانی مسابقات تیراندازی پیشکسوتان صنایع پتروشیمی کشور به میزبانی پتروشیمی تبریز را کسب نماید

تیم تیراندازی پیشکسوتان سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر با در اختیار داشتن مهدی عبدالهی، حسین آرمون و حمید یاوری راد در ماده تفنگ و محسن قنواتی، حسین مقامی و امید صعودی در ماده تپانچه به مربیگری محمود بهرامی و سرپرستی علی سکرانی در این مسابقات حاضر شدند.

در پایان این مسابقه در ماده تپانچه حمیدرضا مینایی پور از پتروشیمی مارون، داود حاجت پور از پتروشیمی مارون و محسن قنواتی از سازمان منطقه ویژه به ترتیب مقام‌های اول تا سوم انفرادی را کسب نمودند. همچنین در ماده تفنگ نیز مهدی عبدالهی از سازمان منطقه ویژه، حسین باقری از پتروشیمی امیرکبیر و سعید قنواتی از پتروشیمی مارون نیز به ترتیب موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم انفرادی این دوره از مسابقات شدند

شایان ذکر است پس از کسب مقام قهرمانی تیم تیراندازی سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر، تیم‌های پتروشیمی امیرکبیر و پتروشیمی مارون به ترتیب مقام‌های دوم و سوم تیمی این دوره از مسابقات را از آن خود نمودند

گفتنی است که کاپ اخلاق این دوره از مسابقات به سازمان منطقه ویژه اختصاص یافت

 

برچسب ها :