امروز, دوشنبه, 14 اسفند 1402
همه خبرها
22 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی به مناسبت گ...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، به مناسبت بزرگد...

مشاهده خبر »
18 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی به مناسبت گ...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، مسابقه تیرانداز...

مشاهده خبر »
15 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی به مناسبت گ...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خوزستان، به مناسبت...

مشاهده خبر »
11 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی به مناسبت گ...

ه گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی استان خوزستان، به مناسبت...

مشاهده خبر »
23 دی 1402

مسابقه تیراندازی ویژه گروه پ...

مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی ویژه گروه پزشکی قرارگاه جهادی...

مشاهده خبر »
14 دی 1402

مسابقه تیراندازی به مناسبت گ...

به مناسبت گرامیداشت دهه بصیرت و بزرگداشت سالگرد شهادت حاج قا...

مشاهده خبر »
19 آذر 1402

کارگاه عملی آشنایی با رشته ا...

دومین کارگاه عملی آشنایی با رشته تیراندازی اهداف پروازی ( تر...

مشاهده خبر »