امروز, دوشنبه, 14 اسفند 1402
همه خبرها
05 اسفند 1402

تیم‌های تیراندازی‌ اهواز الف...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، در روزهای پنجشن...

مشاهده خبر »
22 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی به مناسبت گ...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، به مناسبت بزرگد...

مشاهده خبر »
20 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی ویژه جانباز...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، مسابقه تیرانداز...

مشاهده خبر »
20 بهمن 1402

پایان مسابقات لیگ برتر تیران...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، در مسابقه معوقه...

مشاهده خبر »
18 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی به مناسبت گ...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، مسابقه تیرانداز...

مشاهده خبر »
17 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی گرامیداشت د...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، مسابقه تیرانداز...

مشاهده خبر »
16 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی گرامیداشت د...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، به مناسبت گرامی...

مشاهده خبر »
16 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی گرامیداشت د...

به گزارش روابط عمومی‌ هیات تیراندازی خوزستان، به مناسبت گرام...

مشاهده خبر »