امروز, دوشنبه, 14 اسفند 1402
همه خبرها
20 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی ویژه جانباز...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، مسابقه تیرانداز...

مشاهده خبر »
17 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی گرامیداشت د...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، مسابقه تیرانداز...

مشاهده خبر »
16 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی گرامیداشت د...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، به مناسبت گرامی...

مشاهده خبر »
16 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی گرامیداشت د...

به گزارش روابط عمومی‌ هیات تیراندازی خوزستان، به مناسبت گرام...

مشاهده خبر »
11 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی به اهداف پر...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، مسابقه تیرانداز...

مشاهده خبر »
04 بهمن 1402

مسابقه تیراندازی به اهداف پر...

به گزارش روابط عمومی هیات تیراندازی خوزستان، مسابقه تیرانداز...

مشاهده خبر »
11 دی 1402

مسابقه تیراندازی اهداف پرواز...

تیراندازان رشته اهداف پروازی با برگزاری مسابقه اهداف پروازی...

مشاهده خبر »
16 آبان 1402

مسابقه تیراندازی به اهداف پر...

مسابقه تیراندازی به اهداف پروازی (تراپ) گرامیداشت هفته بسیج...

مشاهده خبر »
01 آبان 1402

مسابقه تیراندازی گرامیداشت ه...

مسابقه تیراندازی گرامیداشت هفته تربیت بدنی ویژه آمادگاه شهید...

مشاهده خبر »